Hoe zorgt u voor veilige werkomstandigheden?

Hieronder leest u een aantal tips die u helpen met het realiseren van een veilige werkomgeving.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
Heeft u medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht om een RI&E op te stellen. Een RI&E beschrijft de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf. En welke maatregelen u neemt om deze risico’s te verminderen. Meer informatie over de wetgeving over RI&E vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website van RI&E steunpunt vindt u meer informatie voor het maken van een RI&E, zoals een stap-voor-stap handleiding. Ook vindt u hier RI&E-instrumenten die u helpen bij het opstellen van een RI&E, specifiek voor bedrijven in de volgende branches:

Beroepsziekten
Een beroepsziekte is een blessure of ziekte die het gevolg is van belasting die voornamelijk ontstaat door werk of werkomstandigheden. Dit tast niet alleen de gezondheid aan, maar kan ook de productiviteit van een bedrijf beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om alert te zijn en zo nodig maatregelen te nemen. Ga voor meer informatie naar de websites van: