Hoe voorkomt u schade door elektra?

Hieronder leest u tips om schade te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.

Elektrische apparatuur en back-ups
Bijna alle bedrijven zijn afhankelijk van elektrische apparatuur. Het uitvallen van de elektriciteit, een brandschade of overspanning leidt vaak tot grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van computers of kassasystemen. De continuïteit van uw bedrijf is afhankelijk van de beschikbaarheid en het functioneren van deze elektrische apparatuur. Maak daarom voldoende back-ups van uw administratie. U kunt ook een draaiboek maken. Zo brengt u uw bedrijf na een schade zo snel mogelijk weer op orde. Check ook regelmatig of de gekozen back-upprocedure ook echt werkt.

Elektrische installatie
Uw elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 3140 (of NEN 1010 bij nieuwbouw). NEN staat voor Nederlandse Norm. Een fout of storing in de elektrische installatie is namelijk een van de grootste oorzaken van brand. Daarnaast kan de combinatie van stof, vuil en de warmte van elektriciteit brand veroorzaken. Houdt de ruimte van uw elektrische installatie dus vuil- en stofvrij. En laat uw elektrische installatie eens in de drie jaar controleren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf. 

NEN 1010
De NEN 1010 geeft richtlijnen voor de technische eisen waaraan een elektrische installatie moet voldoen. Een inspectie is een onderdeel daarvan, onder meer om te bepalen of het gebruikte elektrisch materieel voldoet aan de eisen en is geïnstalleerd volgens de wettelijk voorgeschreven norm. Deze norm is een onderdeel van het Bouwbesluit.

NEN 3140
De NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Hierin worden onder andere de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties, apparaten en toestellen beschreven. Ook wordt exact beschreven hoe een inspectie moet worden uitgevoerd, zodat schade aan personen en zaken wordt voorkomen. Door te werken volgens de richtlijnen van de NEN 3140, kunt u voldoen aan de eisen die de Arbowet stelt aan elektrische installaties