Hoe voorkomt u lekkage en waterschade?

Hieronder leest u hoe u door eenvoudige maatregelen lekkage en waterschade kunt voorkomen.

Dak, goten en afvoeren
In Nederland regent het regelmatig, en vaak ook behoorlijk hard. En in de winter is er kans op sneeuw.  Dat kan ertoe leiden dat water binnenkomt via het dak of overlopende dakgoten. U kunt veel overlast voorkomen door het dak, de goten en afvoeren van tijd tot tijd te inspecteren, zeker bij platte daken. Ook is het bij platte daken van belang dat de constructie goed is en dat er voldoende overstorten zijn voor het geval de afvoeren de hoeveelheid water niet aankunnen. Als er sprake is van onvoldoende (capaciteit van) overstorten dan is er vaak sprake van een constructiefout, wat gevolgen kan hebben voor de polisdekking. Bij lekkage kan schade beperkt worden door goederen minimaal 10 cm boven de grond te plaatsen, op vlonders.

  • Tip: laat het dak, de goten en afvoeren regelmatig inspecteren, zeker bij een plat dak.
  • Tip: plaats stalen boldraadroosters om verstopping van de regenpijpen te voorkomen.
  • Tip: plaats goederen minimaal 10 cm boven de grond, met behulp van vlonders.
  • Tip: probeer bij zware of langdurige sneeuwval uw daken en dakgoten zo veel mogelijk sneeuwvrij te houden.

Waterslot
Als ondernemer heeft u ongetwijfeld apparaten die continu op het waterleidingnet zijn aangesloten. Een koffieautomaat, waterkoeler of vaatwasmachine bijvoorbeeld. Als de leidingen gaan lekken, kan een waterslot veel waterschade voorkomen. In de gebruiksaanwijzing van het apparaat ziet u hoeveel water er per keer verbruikt wordt. Stel het waterslot op deze hoeveelheid in.